Str. Zhilyanskaya, 124
"Vokzalnaya”
Mon-Fri from 10:00 to 01:00
Sat, Sun from 10:00 to 01:00
Str. Yaroslavov Val, 11
"Zoloti Vorota"
Mon-Fri from 10:00 to 01:00
Sat, Sun from 10:00 to 01:00
Str. Mikhail Grishko, 4
"Pozniaky”
Mon-Fri from 11:00 to 01:00
Sat, Sun from 11:00 to 01:00